Wybierz usługę

W ramach telekonsultacji możesz:
  • skonsultować się z lekarzem i np. omówić wyniki badań, przesyłając je lekarzowi przez portal;
  • otrzymać e-receptę (w przypadku leków stosowanych przewlekle konieczne będzie dołączenie dokumentu potwierdzającego ich przyjmowanie).
W uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz może także wystawić zwolnienie lekarskie, skierowanie na diagnostykę, badania laboratoryjne oraz skierować Cię na konsultacje do specjalisty.
Każda telefoniczna porada jest zapisywana i dołączana do Twojej elektronicznej dokumentacji medycznej.